Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78

Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

26.02.2015r. na spotkanie z gronem pedagogicznym Bursy, przybyły Panie:

Anna Wojciechowska- pedagog z II Liceum Ogólnokształcącego,
Magdalena Kaczmarzyk – pedagog z ZSP nr 1
Ewa Pełka - pedagog z ZSP nr 3
Joanna Kobyłecka – pedagog z ZSP nr 6

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Jadwiga Gębska, która serdecznie powitała przybyłych gości.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej w semestrze I, w Bursie ankiety pt. „Diagnoza trudności edukacyjnych", której celem było zdiagnozowanie problemów wychowanków Bursy związanych z nauką oraz organizacją nauki własnej.
W dalszej części spotkania omówione zostało zachowanie, wyniki w nauce i frekwencja na zajęciach szkolnych oraz sytuacja rodzinna i socjalna uczniów zamieszkujących naszą Bursę .

Najważniejszym celem spotkań organizowanych na terenie Bursy, w których uczestniczą pedagodzy ze szkół naszych podopiecznych, jest dobro ucznia –wychowanka. Wymiana spostrzeżeń, opinii umożliwia znalezienie właściwej odpowiedzi na pojawiające się trudności i problemy naszych wychowanków.

Dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie .

logo