Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pod hasłem CZYTAM - POLECAM

Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pod hasłem CZYTAM - POLECAM

regCELE:
• stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać tytuł polecanej książki, może zawierać hasło reklamowe.
• włączenie się w ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa
• upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży
• uwrażliwianie młodzieży na wartości estetyczne, rozwijanie wyobraźni
i uzdolnień plastycznych
• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży

UCZESTNICY: Konkurs skierowany jest do mieszkańców Bursy SWŁ w Tomaszowie Maz.

TECHNIKA I FORMA PRAC:
• warunkiem uczestnictwa jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu nawiązującego do tematyki konkursu - do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,
• prace powinny zostać wykonane min. w formacie A3
• prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, wycinanki, fotografia, grafika komputerowa, itp.) można też łączyć ze sobą różnorodne techniki
• prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora,– praca powinna zawierać konkretny tytuł książki, należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki

KRYTERIA OCENY PRAC:
• zgodność z tematyką konkursu
• oryginalne ujęcie tematu
• inwencja twórcza
• estetyka pracy

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Werdykt jury oraz wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSiPOWŁ
w Tomaszowie Maz. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Efektem konkursu będzie wystawa zorganizowana w Bursie oraz Bibliotece Zespołu.
Prace nie podlegają zwrotowi.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:
prace należy złożyć do dnia 27 kwietnia 2020r. w pokoju 319

ORGANIZATORZY KONKURSU: Emilia Klimek, Monika Zając
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

logo